Klikni ovde da dodaš svoju e-prodavnicu

Mojtrg.me je jedan od vodećih besplatnih oglasnika u Crnoj Gori sa posetom sa preko 50 000 oosetilaca koji posećuju sajt da kupe ili prodaju nešto.

Mnogi Mojtrg posetioci aktivno traže proizvode. Mnogi su pažljivi kupci koji se savetuju sa prijateljima i porodicom pre kupovine.

Koliko košta listing na u sekciji Shopping?

Listing u prodavnicama je besplatan. Naš cilj je da izlistamo sve crnogorske online prodavce koji prodaju nešto iz naših proizvodnih kategorija. Za prodavce koji žele da koriste dodatne opcije mi predstavljamo dodatni kanal za marketing i prodaju.

Zahtevi za postavljanje listinga na Shopping-u

Za prisutnost na podrazumevanom pogledu prodavnica treba:
 • u vlasništvu crnogorske kompanije
 • ciljaju korisnike u Crnoj Gori
 • postavljene cene u dinarima
 • primanje narudžbina preko online prodavnice ili email-a
 • pružanje podrške na crnogorskom jeziku
 • isporuka u svim delovima Crne Gore
 • primenjuje crnogorski zakon o zaštiti potrošača
 • odgovorni za uvoz-unos proizvoda i carinske obaveze, poreze i ostale troškove u vezi sa tim
Za prodavnice gde potrošači (ili direktno ili preko filijala) ulaze u saradnju sa kompanijom van EU/EEA oblasti, sledeće informacije moraju da budu uključene na online prodavnici:
 • ime, registracioni broj i registrovana kancelarije strane kompanije
 • ukoliko su ugovori zaključeni preko filijale: čak i ime filijale i korporativni identitet
 • poreska identifikacija koja se koristi za prodaju korisnicima u Crnoj Gori
 • izjava da je kompanija odgovorna za celokupan uvoz i da nikakve dužnosti, porezi i troškovi nisu neizmirene
 • ispravne informacije o pravima potrošača da otkažu narudžbinu, po crnogorskom zakonu
Za listanje u internacionalnom odeljku prodavnica treba:
 • primanje narudžbina preko prodavnice ili preko email-a
 • isporuka korisnicima u Crnoj Gori

Registruj tvoju e-prodavnicu na Shopping

Klikni ovde da dodaš tvoju prodavnicu

Ka vrhu